Adverteren op Selectiegids

Algemene voorwaarden van Selectiegids

Dit zijn de algemene voorwaarden van Selectiegids, welke betrekking hebben op alle leveringen en diensten van Selectiegids. U wordt nadrukkelijk verzocht Uzelf over deze voorwaarden te informeren, voorafgaand aan het afnemen van diensten of produkten van Selectiegids.

Locatie: >> Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Selectiegids per 2 juni 2011

Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van 8 oktober 2010, die hiermede zijn vervallen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen door Selectiegids.

Wij verwerpen nadrukkelijk al Uw inkoopvoorwaarden.

Advertenties worden uitsluitend geplaatst tegen de op de tarievenpagina vermelde tarieven. Tenzij anders aangegeven zijn deze tarieven exclusief 19% BTW.

Opgegeven advertenties worden na betaling automatisch toegevoegd aan ons systeem. Met uw betaling geeft U derhalve expliciet opdracht tot het aanvangen van onze dienstverlening. Op grond hiervan is onze levering vanaf het moment van betaling een feit, en zijn wij wettelijk niet verplicht deze terug te nemen, noch kan er sprake zijn van een afkoelperiode.

Eventuele banners dienen op Uw eigen server te zijn opgeslagen.

Alle advertenties kunnen naderhand gewijzigd worden, en dienen derhalve te zijn voorzien van een deugdelijk wachtwoord. Het is niet toegestaan uw wachtwoord te verstrekken aan derden. Opvragen van Uw wachtwoord bij verlies is alleen mogelijk via het door U opgegeven emailadres. Selectiegids is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het verstrekken van Uw wachtwoord aan derden.

Advertenties worden tot nadere aankondiging levenslang geplaatst. Selectiegids garandeert hiertoe per advertentie een minimale looptijd van drie maanden, ingeval er sprake mocht zijn van latere wijziging van deze voorwaarden, opheffing of verkoop van Selectiegids. Wij behouden ons ten allen tijden het recht voor de advertentie, zonder voorafgaande aankondiging of reden hiertoe, na drie maanden van onze servers te verwijderen.

Betaalde links worden in uw en ons belang ten allen tijde voorzien van de "rel=nofollow" attribuut. Wij verkopen dus geen Pagerank.

Links naar pagina's die in strijd zijn met het Nederlands recht zullen zonder meer worden verwijderd. Indien nodig zal aangifte worden gedaan bij justitie.

Aansprakelijkheid voor enigerlei schade die ontstaat door niet lezen, dan wel te laat lezen van deze voorwaarden wordt door ons verworpen.

Beleid met betrekking tot 18+, bedenkelijke medicijnen, kansspelen en links met affiliatiecodes

Het plaatsen van dergelijke links kan een nadelige invloed hebben op de bedrijfsvoering en goede naam van Selectiegids. Om deze reden zijn deze links uitgesloten van plaatsing. Indien wij Uw link om deze reden afkeuren zullen wij de door U gemaakte plaatsingskosten vergoeden, echter verminderd met administratiekosten, zoals aangegeven op de pagina met tarieven.

Websites met als onderwerpen erotiek en gokspelen mogen slechts worden aangemeld voorzover deze een zuiver informatief karakter hebben, en niet aanzetten tot deelname aan dergelijke activiteiten.

Indexering en caching door derden

Selectiegids wordt door derden regelmatig geindexeerd en opgenomen in hun cachegeheugen. De uit deze caches geladen data kan substantieel afwijken van hetgeen op Selectiegids wordt weergegeven. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Wij maken tot nader aankondiging gebruik van de diensten van een zogenaamde Payment Service Provider (PSP). In het betaalscherm zult U derhalve de identiteit van deze PSP aantreffen.

Selectiegids.nl wordt beheerd door Future Online Internet Services, gevestigd te Tilburg onder nummer KvK 24338422

Download deze voorwaarden als PDF bestand

Inloggen adverteerders

Info en contact

Zoekwoorden Top 5

  • genealogie
  • massage
  • subculturen
  • dating
  • trouwen

Statistieken

  • 7584 links
  • 1489 categorieen